Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Weryfikacja dochodów przez MOPS

Czy ośrodek pomocy społecznej może występować do ZUS i US o wskazanie dochodów strony?


więcej

Alimenty z funduszu alimentacyjnego a dochód przy ubieganiu się o 500+

Czy przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do dochodu należy wliczać alimenty lub/i świadczenia wypłacane przez fundusz alimentacyjny?


więcej

Zaległe składki z działalności gospodarczej a renta wypadkowa

Czy fakt zalegania ze składkami ma wpływ na prawo do renty z tytułu choroby zawodowej?


więcej

Darowizna i służebność mieszkania a opłaty za dom pomocy społecznej

Czy to, że osoba przebywająca w domu pomocy społecznej podarowała swoje mieszkania powoduje, że obdarowany powinien sprzedać to mieszkanie i płacić z tych pieniędzy na DPS?


więcej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej a wysoki zasiłek macierzyński

Czy można uzyskać z ZUS najwyższy zasiłek macierzyński w przypadku założenia działalności gospodarczej?


więcej

Bezrobocie a zasiłek pogrzebowy

Czy status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku pozwala ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?


więcej

Wysokość zasiłku stałego dla osoby niepełnosprawnej, prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe

Jaka jest górna granica wysokości zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osoby samotnej?


więcej

Becikowe a dochody członków rodziny

Czy ustalając prawo do becikowego bierze się pod uwagę dochody wszystkich osób zamieszkujących z rodzicami narodzonego dziecka?


więcej

Wynagrodzenie za uczestnictwo w stażu a opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

Staż rehabilitacyjny a dochód w świetle ustawy o pomocy społecznej i opłata za DPS.


więcej

Opłata za pobyt rodzica w DPS. Egzekucja opłaty poza granicami Polski

Czy ośrodek pomocy społecznej ma możliwość ustalenia opłaty za pobyt w DPS jaką ma wnosić osoba przebywająca poza Polską (Wielka Brytania) i czy ma możliwość egzekucji tej opłaty z zagranicy?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10