Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Rozpoczęcie działalności gospodarczej a wysoki zasiłek macierzyński

Czy można uzyskać z ZUS najwyższy zasiłek macierzyński w przypadku założenia działalności gospodarczej?


więcej

Bezrobocie a zasiłek pogrzebowy

Czy status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku pozwala ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?


więcej

Wysokość zasiłku stałego dla osoby niepełnosprawnej, prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe

Jaka jest górna granica wysokości zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osoby samotnej?


więcej

Becikowe a dochody członków rodziny

Czy ustalając prawo do becikowego bierze się pod uwagę dochody wszystkich osób zamieszkujących z rodzicami narodzonego dziecka?


więcej

Wynagrodzenie za uczestnictwo w stażu a opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

Staż rehabilitacyjny a dochód w świetle ustawy o pomocy społecznej i opłata za DPS.


więcej

Opłata za pobyt rodzica w DPS. Egzekucja opłaty poza granicami Polski

Czy ośrodek pomocy społecznej ma możliwość ustalenia opłaty za pobyt w DPS jaką ma wnosić osoba przebywająca poza Polską (Wielka Brytania) i czy ma możliwość egzekucji tej opłaty z zagranicy?


więcej

Umowa o dożywocie a usługi opiekuńcze

Czy osoba, która zbyła nieruchomość w drodze umowy dożywocia może uzyskać pomoc w formie usług opiekuńczych, w sytuacji w której nabywca nieruchomości, zobowiązany do świadczenia pomocy, takiej pomocy nie świadczy.


więcej

Dodatek mieszkaniowy - studia w innym mieście a skład gospodarstwa domowego

Czy student uczący się w innym mieście powinien być uwzględniany jako członek gospodarstwa domowego przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego?


więcej

Dokument tożsamości a badania lekarskie

Jaki dokument tożsamości należy przedłożyć ubiegając się o świadczenia medyczne opłacane z NFZ.


więcej

Urodzenie dziecka a renta rodzinna

Czy osoba pobierająca rentę rodzinną straci to świadczenie po urodzeniu dziecka?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10