Nasze porady

Prawo spadkowe

Zabezpieczenie spadkobiercy przed egzekucją ze spadku

Jak przekazać zadłużonemu dziecku majątek w drodze spadku aby komornik nie zajął tego majątku.


więcej

Przeniesienie sprawy spadkowej ze sądu spadku do innego sądu (miejsca zamieszkania uczestników)

Czy można się ubiegać o zmianę sądu, który będzie się zajmował stwierdzeniem nabycia spadku?


więcej

Spłata długów spadkowych po drugiej żonie ojca

Czy pasierb odpowiada za długi macochy po śmierci swojego ojca?


więcej

Oszczędności małżeńskie na kontach a spadek po zmarłym małżonku

Co jest lepsze dla przyszłego spadkobrania - wspólne konto małżonków czy osobne konta dla męża i żony?


więcej

Czy można zbyć udział w spadku?

Zbycie udziału w spadku/zbycie udziału w przedmiocie należącym do spadku.


więcej

Obowiązek zapłaty zachowku istnieje po sprzedaży odziedziczonej nieruchomości

Czy spadkobierca testamentowy ma obowiązek zapłaty zachowku jeżeli sprzedał odziedziczony dom?


więcej

Czy żona zmarłego syna dziedziczy po teściach?

Czy żona zmarłego dziecka nabywa spadek po rodzicach zmarłego męża?


więcej

Możliwość zmiany postanowienia o dziale spadku po oddaleniu apelacji

Czy można złożyć skargę kasacyjną na postanowienie o dziale spadku? Czy po uprawomocnieniu się (oddalenie apelacji) orzeczenia o dziale spadku można się ubiegać o jego zmianę?


więcej

Odrzucenie spadku w Niemczech (i w Polsce) po obywatelu polskim

Jak odrzucić spadek po spadkodawcy zamieszkującym stale w Niemczech, który nie posiadał obywatelstwa niemieckiego.


więcej

Jak przerwać przedawnienie zachowku

Co zrobić żeby przerwać bieg przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10