Nasze porady

Prawo spadkowe

Czy doradca tymczasowy reprezentuje osobę mającą zostać ubezwłasnowolnioną w sprawie o spadek?

Czy sąd spadku powinien poinformować doradcę tymczasowego ustanowionego w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie o tym, że trwa sprawa o spadek?


więcej

Początek biegu terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku - kiedy można mówić, że osoba powołana do spadku w dalszej kolejności dowiedziała się o tytule swojego powołania do spadku, a tym samym kiedy rozpoczyna się bieg 6-miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu, przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku?


więcej

Zachowek dla dziecka po śmierci jego babci

Czy rodzic powinien podzielić się ze swoim dzieckiem spadkiem po swoim rodzicu?


więcej

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka zamieszkującego na stałe w Anglii

Jak odrzucić spadek w imieniu dziecka, które na stałe zamieszkuje w Wielkiej Brytanii?


więcej

Przystąpienie wierzyciela do postępowania spadkowego po zmarłym dłużniku. Kryterium spłaty długów spadkowych

Czy wierzyciel zmarłego dłużnika może przystąpić do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po dłużniku jako strona postępowania? W jakiej kolejności zaspokajane są długi spadkowe?


więcej

Zachowek po ciotce

Czy można się ubiegać o zachowek po zmarłej siostrze matki?


więcej

Zabezpieczenie spadkobiercy przed egzekucją ze spadku

Jak przekazać zadłużonemu dziecku majątek w drodze spadku aby komornik nie zajął tego majątku.


więcej

Przeniesienie sprawy spadkowej ze sądu spadku do innego sądu (miejsca zamieszkania uczestników)

Czy można się ubiegać o zmianę sądu, który będzie się zajmował stwierdzeniem nabycia spadku?


więcej

Spłata długów spadkowych po drugiej żonie ojca

Czy pasierb odpowiada za długi macochy po śmierci swojego ojca?


więcej

Oszczędności małżeńskie na kontach a spadek po zmarłym małżonku

Co jest lepsze dla przyszłego spadkobrania - wspólne konto małżonków czy osobne konta dla męża i żony?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10