Nasze porady

Prawo cywilne

Przedawnienie nakazu zapłaty za jazdę bez biletu

Kiedy można mówić o przedawnieniu opłaty podwyższonej za jazdę bez biletu?


więcej

Podział spółdzielczego lokatorskiego mieszkania po rozwodzie i śmierci byłej żony

Jak dokonać podziału spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu kiedy nie żyje były małżonek?


więcej

Zachowek po opiekunie prawnym (rodzinie zastępczej)

Czy osoba pozostająca pod opieką może ubiegać się o zachowek po swoim opiekunie prawnym i rodzinie zastępczej?


więcej

Przedawnienie roszczenia stwierdzonego nakazem zapłaty. Przedawnienie odsetek

Jaki jest termin przedawnienia roszczenia z nakazu zapłaty? Przedawnienie roszczenia o odsetki.


więcej

Prawa i obowiązku z umowy o dożywocie po śmierci nabywców nieruchomości

Umowa o dożywocie - skutki śmierci osób, które nabyły nieruchomość za pomoc i opiekę.


więcej

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Czy przepis art. 688 KC może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego?


więcej

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a umowa o dożywocie

Czy można zawrzeć umowę na mocy, której w zamian za przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nabywca zobowiąże się do dożywotniego utrzymania zbywcy?


więcej

Żądanie wydania zapisu z przeprowadzonej rozprawy

Czy strona postępowania, w którym rozprawa jest rejestrowana przez urządzenia audiowizualne może żądać wydania jej zapisu z rozprawy?


więcej

Przedawnienie roszczenia o eksmisję

Czy roszczenie o opuszczenie i opróżnienie lokalu (o eksmisję) stwierdzone wyrokiem sądu ulega przedawnieniu?


więcej

Przedawnienie roszczenia banku stwierdzonego bankowym tytułem egzekucyjnym

Jaki termin przedawnienia - 10 czy 3 lata - będzie miał zastosowanie do roszczeń stwierdzonych bankowym tytułem egzekucyjnym?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10