Nasze porady

Odpowiedzialność za sprowadzenie z zagranicy leku zawierającego sibutraminę

Czy sprowadzenie do Polski leku z zagranicy, którego nie ma w obrocie w Polsce wiąże się z konsekwencjami karnymi lub innymi?


więcej

Zatarcie skazania w przypadku zawieszenia kary pozbawienia wolności i zasądzenia nawiązki

Kiedy ulega zatarciu skazanie w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności, której wykonanie zostało warunkowo zawieszone oraz zasądzono środek karny - nawiązkę?


więcej

Czy komornik ma prawo zająć zwrot podatku?

Czy zwrot podatku z tytułu ulgi na dzieci podlega zajęciu egzekucyjnemu?


więcej

Zmiana nazwiska dziecka a obowiązek alimentacyjny rodzica

Czy obowiązek alimentacyjny ojca dziecka wobec niego wygasa w sytuacji, w której dziecko zmienia nazwisko?


więcej

Świadczenia opiekuńcze a usługi opiekuńcze

Czy osoba niepełnosprawna nad którą opiekę sprawuje osoba, która otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy może ubiegać się o pomoc w formie usług opiekuńczych.


więcej

Przymusowe doprowadzenie do DPS

Co zrobić jeżeli osoba, wobec której orzeczono umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody nie chce przenieść się do DPS.


więcej

Kilka dyspozycji wkładem na wypadek śmierci w kilku bankach

Czy osoba może pozostawić kilka dyspozycji wkładem na kontach w kilku bankach?


więcej

Weryfikacja dochodów przez MOPS

Czy ośrodek pomocy społecznej może występować do ZUS i US o wskazanie dochodów strony?


więcej

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu pracy

Jaki jest, zgodnie z nowymi przepisami, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony.


więcej

Osoby uprawnione do sprawienia pogrzebu

Czy spadkodawca może wskazać w testamencie kto może go pochować? Kto może sprawić pogrzeb?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10