Nasze porady

Notarialne poświadczenie dziedziczenia kiedy jeden ze spadkobierców nie żyje

Czy notariusz sporządzi poświadczenie dziedziczenia jeżeli jeden ze spadkobierców nie żyje?


więcej

Odpowiedzialność za długi małżonka

Czy mąż odpowiada za długi żony, które zaciągnęła na prowadzoną działalność gospodarczą. Skarga pauliańska.


więcej

Czy opiekun prawny musi mieszkać z ubezwłasnowolnionym? Odpowiedzialność opiekuna

Czy opiekun prawny musi zamieszkać z osobą ubezwłasnowolnioną, czy musu ją "pilnować" i czy odpowiada za czyny osoby ubezwłasnowolnionej.


więcej

Jak wymeldować i wyeksmitować "niechcianą" synową z domu?

Czy właściciel domu może wyeksmitować i wymeldować synową?


więcej

Alkoholizm rodzica, niezajmowanie się dzieckiem w przeszłości a obowiązek dziecka opłacania rodzicowi pobytu w DPS

Czy dziecko musi płacić za pobyt rodzica w DPS jeżeli ten rodzic w przeszłości niewywiązywał się ze swoich obowiązków rodzicielskich, nie zajmoował się dzieckiem, nie płacił alimentów, itp.


więcej

Nabycie spadku przed 2007 r. i dział spadku - kwestie podatkowe

Kwestie podatkowe w przypadku nabycia spadku po spadkodawcy, który zmarł przed 1 stycznia 2007 r. oraz w związku z działem spadku i podziałem majątku wspólnego małżeńskiego.


więcej

Darowzina na rzecz dziecka. Zachowek na rzecz dzieci, wnuków i zięciów

Czy wnuki, zięć i dzieci mogą ubiegać się o zachowek jeżeli spadkodawczyni przepisała za swojego życia mieszkanie na jedno z dzieci?


więcej

Alimenty na dziecko i żonę od męża przebywającego poza Polską

Co można zrobić jeżeli małżonek przebywający za granicą nie łoży na utrzymanie rodziny - drugiego małżonka i dzieci.


więcej

Wypłata zachowku większego niż należny

Jak interpretować zapłatę zachowku w kwocie wyższej niż należna. Czy obcokrajowiec płaci w Polsce podatek od spadku.


więcej

Odrzucenie spadku przez spadkobiercyznię w ciąży zamieszkującą poza granicami Polski. Odrzucenie spadku w imieni dziecka zamieszkującego za granicą

Czy można odrzucić spadek w imieniu dziecka mieszkającego za granicą bez konieczności przyjazdu do Polski?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10