Nasze porady

Celowe generowanie długów a odpowiedzialność małżonka. Podział majątku małżeńskiego

Czy małżonek ma możliwość celowych działań mających na celu zmniejszenie majątku wspólnego do podziału?


więcej

Czy można zostać opiekunem prawnym bez ubezwłasnowolnienia?

Czy można reprezentować osobę otępiałą bez jej ubezwłasnowolniania?


więcej

Zagraniczne akty stanu cywilnego a postępowanie cywilne

Czy można przedłożyć w sądzie zagraniczny akt stanu cywilnego? Czy należy taki akt przedłożyć z jego tłumaczeniem przysięgłym?


więcej

Wolontariat a status bezrobotnego

Czy wykonywanie pracy jako wolontariusz wiąże się z utratą statusu osoby bezrobotnej?


więcej

Czy świadczenia wypłacone przez fundusz alimentacyjny podlegają dziedziczeniu?

Czy fundusz alimentcyjny może żądać wypłaconych świadczeń od spadkobierców dłużnika alimentacyjnego?


więcej

Karalność zakupu i posiadania sterydów anabolicznych

Czy osoba zakupująca w sieci sterydy może się spodziewać kary?


więcej

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie - brak świadectwa lekarskiego

Czy brak zaświadczenia lekarskiego o stanie psychicznym powoduje niemożność przeprowadzenia postępowania o ubezwłasnowolnienie?


więcej

Wyjazd do kraju UE z dowodem osobistym bez wspisanego adresu zameldowania

Czy kraj członkowski UE może odmówić wjazdu osobie, która nie posiada adresu wpisanego w dowodzie osobistym?


więcej

Opłata notarialna od umowy o zrzeczenie się dziedziczenia

Jakiej opłaty zarządać może notariusz za sporządzenie umowy zrzeczenia się dziedziczenia?


więcej

Czy rodzeństwo może żądać od brata zapłaty zachowku po zmarłum bracie

Czy rodzeństwo zmarłego bezdzietnego brata może żądać zapłaty zachowku przez brata, który otrzymał od zmarłego mieszkanie?


więcej
12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21