Nasze porady

Przedawnienie wykonania kary i zatarcie skazania

Po jakim okresie od wyroku skazującego osoba ukrywająca się przed wymiarem sprawiedliwości może liczyć na przedawnienie wykonania kary? Przedawnienie wykonania kary a zatarcie skazania.


więcej

Ubezwłasnowolnienie a obowiązek alimentacyjny

Czy osoba ubezwłasnowolniona ma nadal płacić alimenty na niepełnoletnie dziecko?


więcej

Renta odszkodowawcza a ustalanie dochodu na potrzeby świadczeń z pomocy społecznej

Czy renta odszkodowawcza (art. 446 § 2 KC) pomniejsza przychód przy obliczaniu dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (tak jak alimenty)?


więcej

Renta socjalna a dodatek dla sieroty zupełnej

Czy osoba pobierająca rentę socjalną może ubiegać się o dodatek dla sieroty zupełnej, jeżeli jej oboje rodzice nie żyją?


więcej

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a umowa o dożywocie

Czy można zawrzeć umowę na mocy, której w zamian za przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nabywca zobowiąże się do dożywotniego utrzymania zbywcy?


więcej

Jazda rowerem po chodniku

Czy rowerzysta może korzystać z chodnika?


więcej

Żądanie wydania zapisu z przeprowadzonej rozprawy

Czy strona postępowania, w którym rozprawa jest rejestrowana przez urządzenia audiowizualne może żądać wydania jej zapisu z rozprawy?


więcej

Wysokość zachowku. Czy można uniknąć zapłaty zachowku?

Jak obliczyć zachowek należny pominiętym w testamencie spadkobiercom ustawowym? Czy można uniknąć zapłaty należnego zachowku?


więcej

Renta socjalna a renta rodzinna

Czy osoba pobierająca rentę socjalną może ubiegać się o rentę rodzinną?


więcej

Dziedziczenie po bezdzietnym rodzeństwie

Kto dziedziczy po kawalerze, który nie miał potomstwa?


więcej
12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21