Nasze porady

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a umowa o dożywocie

Czy można zawrzeć umowę na mocy, której w zamian za przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nabywca zobowiąże się do dożywotniego utrzymania zbywcy?


więcej

Jazda rowerem po chodniku

Czy rowerzysta może korzystać z chodnika?


więcej

Żądanie wydania zapisu z przeprowadzonej rozprawy

Czy strona postępowania, w którym rozprawa jest rejestrowana przez urządzenia audiowizualne może żądać wydania jej zapisu z rozprawy?


więcej

Wysokość zachowku. Czy można uniknąć zapłaty zachowku?

Jak obliczyć zachowek należny pominiętym w testamencie spadkobiercom ustawowym? Czy można uniknąć zapłaty należnego zachowku?


więcej

Renta socjalna a renta rodzinna

Czy osoba pobierająca rentę socjalną może ubiegać się o rentę rodzinną?


więcej

Dziedziczenie po bezdzietnym rodzeństwie

Kto dziedziczy po kawalerze, który nie miał potomstwa?


więcej

Moc prawna umów zawartych przez ubezwłasnowolnionego cześciowo

Czy umowy zawarte przez ubezwłasnowolnionego częściowo są ważne i wywołują skutki prawne?


więcej

Zgoda sądu opiekuńczego na zbycie nieruchomości odziedziczonej przez nieletnie dziecko

Jak starać się o zezwolenie sądu rodzinnego na sprzedaż nieruchomości odziedziczonej przez dziecko? Czy można złożyć stosowny wniosek przed sporządzeniem spisu inwentarza?


więcej

Przedawnienie roszczenia o eksmisję

Czy roszczenie o opuszczenie i opróżnienie lokalu (o eksmisję) stwierdzone wyrokiem sądu ulega przedawnieniu?


więcej

Przedawnienie roszczenia banku stwierdzonego bankowym tytułem egzekucyjnym

Jaki termin przedawnienia - 10 czy 3 lata - będzie miał zastosowanie do roszczeń stwierdzonych bankowym tytułem egzekucyjnym?


więcej
12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21