Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Wykup mieszkania w czasie małżeństwa. Podział majątku małżeńskiego

Wykup mieszkania komunalnego, którego najemcą był jeden z małżonków.


więcej

Zawarcie małżeństwa - zmiana nazwiska dziecka spoza tego małżeństwa

Zmiana nazwiska dziecka na nazwisko matki, która wyszła za mąż.


więcej

Wysokość alimentów od dziadków

Jakie alimenty powinni płacić dziadkowie dziecka.


więcej

Opłata od wniosku o podział majątku małżeńskiego zawierającego żądanie zwrotu nakładów

Opłata od wniosku o podział majątku wspólnego małżeńskiego zawierającego żądanie zwrotu kosztów budowy domu na działce byłego małżonka.


więcej

Wypłata alimentów po ukończeniu przez dziecko 18 lat

Czy można płacić alimenty do rąk pełnoletniego dziecka?


więcej

Rozdzielność majątkowa małżeńska

Zabezpieczenie małżonka przed długami z prowadzenia działalności gospodarczej w charakterze spółki. Rozdzielność majątkowa.


więcej
8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16