Nasze porady

Pomoc na kontynuację nauki a podjęcie pracy

Czy osoba usamodzielniana otrzymującą pomoc na kontynuację nauki straci tą pomoc po podjęciu zatrudnienia?


więcej

Co trzeba zrobić aby przyjąć spadek przez nieletniego?

Jakie czynności powinien wykonać rodzic aby w imieniu dziecka złożyć oświadczenie o przyjęciu przez dziecko spadku?


więcej

Wycofanie wniosku o ubezwłasnowolnienie. Koszty postępowania o ubezwłasnowolnienie

Czy można cofnąć wniosek o ubezwłasnowolnienie? Należność dla biegłego - zwolnienie z kosztów sądowych.


więcej

Opiekun prawny a odpłatność za pobyt osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej

Czy opiekun prawny jest zobowiązany do pokrywania, ze swojego majątku, opłat za pobyt osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie w DPS?


więcej

Jak sprawdzić czy ojczym mnie adoptował?

Gdzie znaleźć informacje odnośnie ewentualnej adopcji dziecka?


więcej

Zstępny pasierbicy a grupa podatkowa

Do której grupy podatkowej zaliczyć należy zstępnych pasierbic i pasierbów?


więcej

Testament a dyspozycja na wypadek śmierci

Dyspozycja na wypadek śmierci a późniejszy testament


więcej

Odpowiedzialność za długi brata po zwrocie darowanej nieruchomości

Czy rodzeństwo odpowiada za długi brata po jego śmierci? Czy zwrócenie przez osobę darowanej nieruchomości (również w formie darowizny) rodzi odpowiedzialność za długi darczyńcy?


więcej

Moment zapłaty alimentów - data polecenia przelewu czy data wpływu na konto

W którym momencie dłużnik alimentacyjny spełnia świadczenie - kiedy zleca bankowi przelew czy kiedy pieniądze dotrą na konto uprawnionego do alimentów.


więcej

Problem z wysokością odpłatności za dom pomocy społecznej

Różnice pomiędzy odpłatnością za DPS żądaną przez dom pomocy społecznej a kwotą potrącaną przez ZUS.


więcej
8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17