Nasze porady

Ukrycie rzeczy wchodzących do spadku przez spadkobiercę. Jak odnaleźć testament?

Jak można wykazać, że spadkobierca ukrył rzeczy (pieniądze, biżuterię) należące do spadku? Jak można sprawdzić czy zmarły odwołał testament.


więcej

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Czy przepis art. 688 KC może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego?


więcej

Egzekucja alimentów z wynagrodzenia małżonka

Czy komornik może zająć wynagrodzenie za pracę małżonka dłużnika alimentacyjnego?


więcej

Odrzucenie spadku w Niemczech a dziedziczenie w Polsce

Czy odrzucenie spadku po obywatelu Polski i Niemiec według prawa niemieckiego ma wpływ na dziedziczenie w Polsce?


więcej

Testament a zgoda uczestników postępowania spadkowego na dziedziczenie z ustawy

Czy testament będzie obowiązywał jeżeli na sprawie spadkowej uczestnicy wyrażą wolę dziedziczenia ustawowego?


więcej

Przekształcenie prawa spółdzielczego lokatorskiego we własnościowe w czasie trwania małżeństwa. Spłata długów małżonka a podział majątku wspólnego

Przekształcenie prawa spółdzielczego lokatorskiego należącego do męża w spółdzielcze własnościowe w czasie trwania małżeństwa. Spłata długów męża a podział majątku wspólnego małżeńskiego.


więcej

Dziedziczenie zstępnych małżonka

Czy dzieci żony dziedziczą po swoim ojczymie?


więcej

Nauka w studium a renta rodzinna

Czy słuchacz szkoły policealnej (studium) może otrzymywać rentę rodzinną do ukończenia tej szkoły, jeżeli 25 rok życia ukończy w ostatnim roku nauki w szkole?


więcej

Przedawnienie wykonania kary i zatarcie skazania

Po jakim okresie od wyroku skazującego osoba ukrywająca się przed wymiarem sprawiedliwości może liczyć na przedawnienie wykonania kary? Przedawnienie wykonania kary a zatarcie skazania.


więcej

Ubezwłasnowolnienie a obowiązek alimentacyjny

Czy osoba ubezwłasnowolniona ma nadal płacić alimenty na niepełnoletnie dziecko?


więcej
8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17