Nasze porady

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Czy przepis art. 688 KC może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego?


więcej

Egzekucja alimentów z wynagrodzenia małżonka

Czy komornik może zająć wynagrodzenie za pracę małżonka dłużnika alimentacyjnego?


więcej

Odrzucenie spadku w Niemczech a dziedziczenie w Polsce

Czy odrzucenie spadku po obywatelu Polski i Niemiec według prawa niemieckiego ma wpływ na dziedziczenie w Polsce?


więcej

Testament a zgoda uczestników postępowania spadkowego na dziedziczenie z ustawy

Czy testament będzie obowiązywał jeżeli na sprawie spadkowej uczestnicy wyrażą wolę dziedziczenia ustawowego?


więcej

Przekształcenie prawa spółdzielczego lokatorskiego we własnościowe w czasie trwania małżeństwa. Spłata długów małżonka a podział majątku wspólnego

Przekształcenie prawa spółdzielczego lokatorskiego należącego do męża w spółdzielcze własnościowe w czasie trwania małżeństwa. Spłata długów męża a podział majątku wspólnego małżeńskiego.


więcej

Dziedziczenie zstępnych małżonka

Czy dzieci żony dziedziczą po swoim ojczymie?


więcej

Nauka w studium a renta rodzinna

Czy słuchacz szkoły policealnej (studium) może otrzymywać rentę rodzinną do ukończenia tej szkoły, jeżeli 25 rok życia ukończy w ostatnim roku nauki w szkole?


więcej

Przedawnienie wykonania kary i zatarcie skazania

Po jakim okresie od wyroku skazującego osoba ukrywająca się przed wymiarem sprawiedliwości może liczyć na przedawnienie wykonania kary? Przedawnienie wykonania kary a zatarcie skazania.


więcej

Ubezwłasnowolnienie a obowiązek alimentacyjny

Czy osoba ubezwłasnowolniona ma nadal płacić alimenty na niepełnoletnie dziecko?


więcej

Renta odszkodowawcza a ustalanie dochodu na potrzeby świadczeń z pomocy społecznej

Czy renta odszkodowawcza (art. 446 § 2 KC) pomniejsza przychód przy obliczaniu dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (tak jak alimenty)?


więcej
8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17