Nasze porady

Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku a postępowanie o zgodę w sądzie rodzinnym

Odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci. Termin do złożenia oświadczenia a sprawa sądowa w sądzie rodzinnym o zezwolenie na złożenie oświadczenia w imieniu dziecka.


więcej

Ustalenie ojcostwa, alimenty, zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych i związanych z ojcostwem

Jak ubiegać się o alimenty na dziecko, co do którego ojcostwo nie zostało ustalone. Zasądzenie alimentów podczas ciąży.


więcej

Zasiłek pielęgnacyjny a ubezpieczenie zdrowotne

Czy przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wiąże się z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym?


więcej

Ustanowienie renty w drodze zapisu zwykłego

Czy można w testamencie ustanowić rentę?


więcej

Umowa na okres próbny a ciąża. Przedłużenie umowy do dnia porodu, zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński

Czy umowa na okres próbny jest przedłużana do czasu porodu. Po jakim czasie przysługują zasiłki chorobowy i macierzyński?


więcej

Pożyczka bankowa a podatek od czynności cywilnoprawnych

Czy zaciągając pożyczkę w banku należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?


więcej

Przedawnienie roszczenia stwierdzonego nakazem zapłaty. Przedawnienie odsetek

Jaki jest termin przedawnienia roszczenia z nakazu zapłaty? Przedawnienie roszczenia o odsetki.


więcej

Termin do odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci

Od kiedy liczyć 6-miesięczny termin do odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci?


więcej

Zachowek. Doliczanie darowizn do spadku

Które darowizny są doliczane do spadku przy obliczaniu zachowku, a które nie? Przedawnienie roszczenia o zachowek w przypadku darowizny.


więcej

Prawa i obowiązku z umowy o dożywocie po śmierci nabywców nieruchomości

Umowa o dożywocie - skutki śmierci osób, które nabyły nieruchomość za pomoc i opiekę.


więcej
8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17