Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Separacja na zgodne żądanie małżonków - wycofanie wniosku, zwrot opłaty

Czy można wycofać się z żądania orzeczenia separacji?


więcej

"Alimenty" dla małżonka (art. 27 KRO) a alimenty na rzecz byłego małżonka (art. 60 KRO)

Zasądzone środki tytułem przyczyniania się do utrzymania rodziny a rozwód. Alimenty dla byłego małżonka.


więcej

Uchylenie się od alimentów na pełnoletnie dziecko

Zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko.


więcej

Ubezwłasnowolnienie - niezbędne dokumenty, właściwy sąd

Jak przeprowadzić postępowanie o ubezwłasnowolnienie.


więcej

Rozwód - jaki jest właściwy sąd

Sąd właściwy do złożenia pozwu o rozwód.


więcej

Kurator procesowy dla mającego zostać ubezwłasnowolnionym. Doradca tymczasowy

Kandydat na kuratora procesowego dla mającego zostać ubezwłasnowolnionym.


więcej

Kurator procesowy a opiekun prawny ubezwłasnowolnionego całkowice

Czy kurator procesowy może zostać opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie?


więcej

Obalenie domniemania ojcostwa

Jak doprowadzić, żebym nie był uznawany za ojca dziecka mojej żony i jej kochanka?


więcej

Wyjazd dziecka za granicę bez zgody rodzica. Uprowadzenie dziecka

Czy matka dziecka może bez zgody ojca wyjechać za granicę?


więcej

Alimenty od małżonka

Czy można żądać aby mąż płacił alimenty żonie?


więcej
7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16