Nasze porady

Zachowek po opiekunie prawnym (rodzinie zastępczej)

Czy osoba pozostająca pod opieką może ubiegać się o zachowek po swoim opiekunie prawnym i rodzinie zastępczej?


więcej

Rodzeństwo przyrodnie a podatek od spadków i darowizn

Czy rodzeństwo przyrodnie może skorzystać z ulgi podatkowej w podatku od darowizny i spadku?


więcej

Egzekucja alimentów - czy można żądać płacenia alimentów bezpośrdnio do rąk pełnoletniego dziecka?

Czy można zmusić komornika i pełnoletnie dziecko, aby alimenty były płacone bez pośrednictwa komornika?


więcej

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego a klauzula wykonalności

Czy jeżeli sąd wyda postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia o alimenty to trzeba składać wniosek o nadanie postanowieniu klauzuli wykonalności czy też sąd nada tą klauzulę z urzędu?


więcej

Odpłatność za pobyt w DPS. Zatajenie dochodów w toku postępowania o ustalenie odpłatności

Kto ponosi odpowiedzialność za zapłatę za pobyt osoby w domu pomocy społecznej. Co zrobić gdy osoba zataiła swoje prawdziwe dochody przed MOPS.


więcej

Sądowe ustalenie kontaktów z bratankiem

Czy wujek (stryj) może się ubiegać o sądowe uregulowanie jego kontaktów z bratankiem?


więcej

Czas trwania ubezwłasnowolnienia

Czy można orzec ubezwłasnowolnienie na określony czas, np. leczenia? Uchylenie lub zmiana ubezwłasnowolnienia.


więcej

Wysoki zasiłek chorobowy i macierzyński dla osoby współpracującej w ciąży

Wysoki zasiłek macierzyński i chorobowy dla kobiety w ciąży zgłoszonej do ubezpieczenia społecznego jako osoba współpracująca.


więcej

Dziedziczenie mieszkania po obywatelu Ukrainy

Który sąd (polski czy ukraiński będzie właściwy) rostrzyga o dziedziczeniu mieszkania położonego w Polsce, którego właścicielem był obywatel Ukrainy?


więcej

Jak zmusić osobę chorą psychicznie do leczenia psychiatrycznego

Czy można doprowadzić do leczenia psychiatrycznego osoby zagrażającej bezpieczeństwu rodziny?


więcej
7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16