Nasze porady

Urodzenie dziecka a renta rodzinna

Czy osoba pobierająca rentę rodzinną straci to świadczenie po urodzeniu dziecka?


więcej

Jak ściągnąć alimenty z żony zobowiązanego?

Nieściągalny ojciec dziecka. Czy można wyegzekwować alimenty od żony ojca dziecka?


więcej

Jak przerwać przedawnienie zachowku

Co zrobić żeby przerwać bieg przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku?


więcej

Opłata od pozwu o uchylenie alimentów

Jak ustalić opłatę od pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka?


więcej

Czy ubezwłasnowolniony całkowicie dziedziczy? Czy można żądać zachowku od ubezwłasnowolnionego?

Czy osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może dziedziczyć na podstawie testamentu? Czy ubezwłasnowolniony odpowiada za zachowek?


więcej

Spadek po dziadku - pominięcie wnuka w dziedziczeniu gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przez wnuków w 1987 r.


więcej

Pomoc na kontynuację nauki a podjęcie pracy

Czy osoba usamodzielniana otrzymującą pomoc na kontynuację nauki straci tą pomoc po podjęciu zatrudnienia?


więcej

Co trzeba zrobić aby przyjąć spadek przez nieletniego?

Jakie czynności powinien wykonać rodzic aby w imieniu dziecka złożyć oświadczenie o przyjęciu przez dziecko spadku?


więcej

Wycofanie wniosku o ubezwłasnowolnienie. Koszty postępowania o ubezwłasnowolnienie

Czy można cofnąć wniosek o ubezwłasnowolnienie? Należność dla biegłego - zwolnienie z kosztów sądowych.


więcej

Opiekun prawny a odpłatność za pobyt osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej

Czy opiekun prawny jest zobowiązany do pokrywania, ze swojego majątku, opłat za pobyt osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie w DPS?


więcej
7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16