Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Renta a praca. Zawieszenie i zmniejszenie renty

Praca a renta socjalna. Zawieszenie prawa do renty.


więcej

Świadczenie pielęgnacyjne. Nieważny dowód osobisty. Ubezwłasnowolnienie

Świadczenie pielęgnacyjne. Ważność dowodu osobistego. Jak załatwić ubezwłasnowolnienie i ile to kosztuje?


więcej

Umieszczenie w DPS bez zgody osoby

Jak umieścić rodzica w domu pomocy społecznej bez jego zgody?


więcej

Renta socjalna a praca

Czy można pracować mając rentę socjalną?


więcej

Świadczenia z pomocy społecznej

Jak pomoc z opieki społecznej przysługuje osobie bez dochodu i niepełnosprawnej?


więcej

Odpłatność za dom pomocy społecznej

Odpowiedzialność za zapłatę za dom starców. Wysokość opłaty.


więcej

Zasiłek pielęgnacyjny

Czy chory może się ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny?


więcej

Leczenie przymusowe narkomana

Czy osobę uzależnioną od narkotyków można leczyć przymusowo?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10