Nasze porady

Prawo spadkowe

Zapłata zachowku poprzez zbycie udziału w nieruchomości

Czy można spełnić roszczenie z tytułu zachowku poprzez przeniesienie na uprawnionego udziału we współwłasności mieszkania o wartości odpowiadającej należnemu zachowkowi?


więcej

Oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone przed irlandzkim solicitorem. Termin do uzyskania apostille

W jakim terminie po sporządzeniu dokumentu można ubiegać się o opatrzenie go klauzulą apostille? Czy oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone w Irlandii przed solicitorem wywołuje skutki prawne w Polsce?


więcej

Pominięcie spadkobiercy ustawowego w testamencie. Uprawnienie do zachowku

Czy spadkobierca ustawowy pominięty w testamencie ma prawo do części majątku spadkowego?


więcej

Testament alograficzny (urzędowy) - koszt sporządzenia

Co to jest testament alograficzny i ile kosztuje jego sporządzenie?


więcej

Dziedziczenie i uprawnienie do zachowku małżonka pozostającego w separacji

Czy małżonek pozostający w separacji dziedziczy po zmarłym małżonku? Uprawnienie do zachowku małżonka w separacji.


więcej

Odpowiedzialność za długi spadkowe. Zobowiązanie solidarne

Jak wygląda odpowiedzialność za długi spadkowe. Zobowiązanie solidarne. Egzekucja długów spadkowych od jednego spadkobiercy.


więcej

Czy konsul może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia?

Konsul zastępuje notariusza poza granicami Polski. Czy można zatem udać się do konsula i prosić go o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia?


więcej

Odrzucenie spadku po zadłużonym spadkodawcy przez spadkobiercę powołanego do spadku w dalszej kolejności

Odrzucenie spadku z długami. Zrzeczenie się długów spadkowych. Termin do zrzeczenia się spadku.


więcej

Odpowiedzialność za długi spadkowe. Przedawnienie roszczeń banku wobec spadkobierców dłużnika

Czy spadkobiercy dłużnika mają możliwość uchylenia się od zapłaty długów spadkowych związanych z kredytem zaciągniętym przez spadkodawcę? W jakim terminie przedawniają się roszczenia banku wobec spadkobierców?


więcej

Odrzucenie spadku - dzieci narodzone w przyszłości a odpowiedzialność za długi spadkowe

Czy dzieci urodzone po śmierci spadkodawcy odpowiadają za długi spadkowe?


więcej
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14