Nasze porady

Prawo spadkowe

Czy konsul może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia?

Konsul zastępuje notariusza poza granicami Polski. Czy można zatem udać się do konsula i prosić go o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia?


więcej

Odrzucenie spadku po zadłużonym spadkodawcy przez spadkobiercę powołanego do spadku w dalszej kolejności

Odrzucenie spadku z długami. Zrzeczenie się długów spadkowych. Termin do zrzeczenia się spadku.


więcej

Odpowiedzialność za długi spadkowe. Przedawnienie roszczeń banku wobec spadkobierców dłużnika

Czy spadkobiercy dłużnika mają możliwość uchylenia się od zapłaty długów spadkowych związanych z kredytem zaciągniętym przez spadkodawcę? W jakim terminie przedawniają się roszczenia banku wobec spadkobierców?


więcej

Odrzucenie spadku - dzieci narodzone w przyszłości a odpowiedzialność za długi spadkowe

Czy dzieci urodzone po śmierci spadkodawcy odpowiadają za długi spadkowe?


więcej

Zachowek dla żony zmarłego syna spadkodawcy

Czy żona zmarłego dziecka spadkodawcy ma prawo do zachowku?


więcej

Wysokość zachowku dla spadkobierców pominiętych w testamencie

Czy osoby pominięte mogą ubiegać się o zachowek? W jakiej wysokości należny jest zachowek?


więcej

Jeden wniosek o stwierdzenie nabycia spadków po kilku spadkodawcach

Czy w jednym wniosku do sądu można żądać stwierdzenia nabycia spadków po kilku spadkodawcach?


więcej

Darowizna mieszkania na rzecz wnuka, a zachowek należny synowi dziadków

Czy syn spadkodawców może wystąpić o zachowek przeciwko wnukowi spadkodawców, który otrzymał od nich darowiznę mieszkania?


więcej

Wydziedziczenie

Jakich formalności należy dokonać, aby skutecznie wydziedziczyć daną osobę?


więcej

Zachowek po teściowej

Czy po teściowej należy się zachowek dla zięcia/synowej?


więcej
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14