Nasze porady

Prawo cywilne

Rozwiązanie umowy najmu w sposób dorozumiany. Wstąpienie w stosunek najmu

Mój ojciec otrzymał przydział lokalu komunalnego w roku 1975. W mieszkaniu tym zamieszkała moja mama i ja. W 1980 r. mój ojciec wyprowadził się z mieszkania, wymeldował się i zamieszkał na wsi, gdzie mieszka do dziś. Od tego momentu mieszkałam tam wyłącznie z mamą, która zmarła w 2010 r. Wystąpiłam do gminy o potwierdzenie, że po śmierci mamy stałam się najemczynią lokalu. Gmina odmówiła powołując się na to, że mój ojciec jest współnajemcą, a wówczas art. 691 § 5 KC nie ma zastosowania. Wczoraj otrzymałam pozew o eksmisję. Czy mogę się jakoś bronić przed eksmisją?


więcej

Spłata zaległości czynszowej a wypowiedzenie umowy najmu

Czy spłata zadłużenia czynszowego powoduje unieważnienie wypowiedzenia umowy najmu?


więcej

Wspólnota mieszkaniowa - remont instalacji na cudzej działce

Remont instalacji kanalizacyjnej na cudzej nieruchomości.


więcej

Odszkodowanie - koszty najmu samochodu zastępczego

Samochód zastępczy a odszkodowanie z OC sprawcy kolizji.


więcej

Najem lokalu komunalnego - czy prawo najmu wygasa po śmierci małżonka, na którego wydano przydział?

Wygaśnięcie prawa najmu lokalu kwaterunkowego po śmierci małżonka.


więcej

Zasiedzenie mieszkania kwaterunkowego

Czy można zasiedzieć komunalny lokal mieszkalny?


więcej

Niemożność złożenia oświadczenia. Odmowa notariusza sporządzenia aktu notarialnego

Czy notariusz może odmówić sporządzenia aktu notarialnego?


więcej

Wystąpienie ze wspólnoty mieszkaniowej

Czy można wystąpić ze wspólnoty mieszkaniowej?


więcej

Wymeldowanie byłego małżonka z mieszkania

Jak zmusić byłego męża aby opuścił mieszkanie byłej żony? Wymeldowanie a eksmisja.


więcej

Umowa sprzedaży mieszkania zawarta w formie pisemnej

Umowa zbycia nieruchomości w innej formie niż akt notarialny.


więcej
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13