Nasze porady

Prawo cywilne

Spłata zaległości czynszowej a wypowiedzenie umowy najmu

Czy spłata zadłużenia czynszowego powoduje unieważnienie wypowiedzenia umowy najmu?


więcej

Wspólnota mieszkaniowa - remont instalacji na cudzej działce

Remont instalacji kanalizacyjnej na cudzej nieruchomości.


więcej

Odszkodowanie - koszty najmu samochodu zastępczego

Samochód zastępczy a odszkodowanie z OC sprawcy kolizji.


więcej

Najem lokalu komunalnego - czy prawo najmu wygasa po śmierci małżonka, na którego wydano przydział?

Wygaśnięcie prawa najmu lokalu kwaterunkowego po śmierci małżonka.


więcej

Zasiedzenie mieszkania kwaterunkowego

Czy można zasiedzieć komunalny lokal mieszkalny?


więcej

Niemożność złożenia oświadczenia. Odmowa notariusza sporządzenia aktu notarialnego

Czy notariusz może odmówić sporządzenia aktu notarialnego?


więcej

Wystąpienie ze wspólnoty mieszkaniowej

Czy można wystąpić ze wspólnoty mieszkaniowej?


więcej

Wymeldowanie byłego małżonka z mieszkania

Jak zmusić byłego męża aby opuścił mieszkanie byłej żony? Wymeldowanie a eksmisja.


więcej

Umowa sprzedaży mieszkania zawarta w formie pisemnej

Umowa zbycia nieruchomości w innej formie niż akt notarialny.


więcej

Sprzedaż mieszkania z meblami. Zamiana mebli

Czy można sprzedać mieszkanie razem z meblami?


więcej
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13