Nasze porady

Prawo cywilne

Ubezwłasnowolnienie - osoby uprawnione do złożenia wniosku

Mieszkam z 65-letnią ciotką już od 10 lat. Dbam o jej dom i o nią. Moja ciotka jest upośledzona umysłowo. Ciotka sama nie może podejmować decyzji związanych ze zdrowiem, domem, majątkiem itd. Ośrodek pomocy społecznej namawia mnie żeby złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie. Czy ja jako siostrzenica ciotki mogę złożyć taki wniosek?


więcej

Przedawnienie zaległych alimentów. Powództwo przeciwegzekucyjne

Ojciec dziecka był od 1998 r. zobowiązany (ugoda sądowa) płacić alimenty na dziecko. Nie płacił tych alimentów. W 2005 r. rodzice wzięli separację. W wyroku sąd powierzył ojcu wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i zasądził od matki alimenty. W 2010 r. wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem ponownie powierzono matce. Matka złożyła u komornika wniosek o egzekucję zaległych alimentów na dziecko za okres od 1998 r. do 2005 r. W odpowiedzi na to ojciec dziecka złożył powództwo przeciwegzekucyjne, w którym wskazuje, że zaległe alimenty, które miał płacić w okresie 1998 – 2005 r. przedawniły się. Czy alimenty, których nie zapłacił ojciec dziecka uległy przedawnieniu?


więcej

Nabycie spadku przez nieletniego. Zbycie przedmiotu spadkowego przez nieletniego

Uzyskałem właśnie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po mojej zmarłej żonie, z którego wynika, że mojemu synowi, który ma 16 lat należy się 1/2 części spadku. Chcemy z synem sprzedać samochód, który należał do mojej żony. Z tego co wiem nie mogę go sprzedać. Proszę o poradę co mam w tej sytuacji zrobić.


więcej

Jazda bez biletu - przedawnienie w przypadku wydania nakazu zapłaty

Dziewięć temu jechałem bez biletu. Miałem zapłacić 60 zł mandatu, bo zostałem złapany przez kanarów. Nie zapłaciłem. W 2004 r. wydano nakaz zapłaty. Wszczęto postępowanie komornicze. Jednak komornik wydał decyzję o umorzeniu ze względu na bezskuteczność egzekucji (w 2005 r.). W tym tygodniu przyszło znowu zajęcie komornicze – z tym, że doliczyli odsetki i koszty egzekucji. Wiem, że roszczenia z mandatu za jazdę bez biletu się przedawniają po roku. Czy to możliwe, że MPK żąda przedawnionego roszczenia? Czy mogę się bronić tym, że przez 5 lat nic ode mnie nie chcieli i że co chyba najważniejsze komornik umorzył moją zaległość?


więcej

Kto i w jakiej części odpowiada za zapłatę czynszu?

Mieszkam z bratem i jego żoną w mieszkaniu, którego najemcą była nasza mama. Tylko ja płacę za czynsz – płacę połowę. Brat i jego żona nie płacą swojej połowy czynszu. Otrzymałam nakaz zapłaty. Gmina żąda ode mnie i od brata z żoną zapłaty tego co nie zapłacili brat z siostrą. Czy mogę się odwołać od nakazu zapłaty wskazując, że ja płacę swoją część czynszu? Czy muszę spłacać ten dług, chociaż to mój brat i jego żona nie płaci?


więcej

Dziedziczenie przez ubezwłasnowolnionego całkowicie

Jestem opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Ojciec tej osoby właśnie zmarł. Miał mieszkanie. Z tego co wiem nie pozostawił testamentu. Brat ubezwłasnowolnionego powiedział mi, że cały spadek (w tym mieszkanie) on nabywa ponieważ jego brat jako ubezwłasnowolniony nie ma żadnych praw i spadku nie nabywa. Jestem trochę skołowana. Co robić w takiej sytuacji?


więcej

Spadek dla zwierzęcia. Ustanowienie fundacji dla psa

Zawiodłem się na ludziach. Nie mam bliskiej rodziny i zaufanych przyjaciół. Nie chcę, aby dziedziczyła po mnie gmina. Chciałbym żeby spadek po mnie otrzymał mój pies. Czy mogę psa powołać w testamencie do spadkobrania czy też ustanowić dla niego fundację?


więcej

Wypowiedzenie umowy najmu ze względu na niezamieszkiwanie najemcy

Od 2 lat przebywam w Kanadzie. W Polsce jestem najemcą lokalu komunalnego. Ostatnio przesłano mi wypowiedzenie umowy najmu lokalu z tego względu, iż nie zamieszkuję w nim ponad rok. Dodam, że wróciłabym już do Polski, ale ze względów zdrowotnych nie mogę. Dopóki się nie wyleczę to nie mogę odbywać podróży transatlantyckich. Czy wypowiedzenie gminy jest ważne i czy mam obawiać się eksmisji? Czy mam szanse uniknąć eksmisji?


więcej

Rozwiązanie umowy najmu w sposób dorozumiany. Wstąpienie w stosunek najmu

Mój ojciec otrzymał przydział lokalu komunalnego w roku 1975. W mieszkaniu tym zamieszkała moja mama i ja. W 1980 r. mój ojciec wyprowadził się z mieszkania, wymeldował się i zamieszkał na wsi, gdzie mieszka do dziś. Od tego momentu mieszkałam tam wyłącznie z mamą, która zmarła w 2010 r. Wystąpiłam do gminy o potwierdzenie, że po śmierci mamy stałam się najemczynią lokalu. Gmina odmówiła powołując się na to, że mój ojciec jest współnajemcą, a wówczas art. 691 § 5 KC nie ma zastosowania. Wczoraj otrzymałam pozew o eksmisję. Czy mogę się jakoś bronić przed eksmisją?


więcej

Spłata zaległości czynszowej a wypowiedzenie umowy najmu

Czy spłata zadłużenia czynszowego powoduje unieważnienie wypowiedzenia umowy najmu?


więcej
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14