Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Spłata kredytu zaciągniętego za zgodą małżonka po rozwodzie. Tajemnica bankowa

Wyraziłam zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego przez męża. Bank nie chce podać mi żadnych informacji o spłacie tego kredytu. Rozwiodłam się. Czy odpowiadam za spłatę tego kredytu?


więcej

Dziedziczenie przez małoletniego. Rozporządzanie majątkiem dziecka

Dziedziczenie przez dziecko a obowiązki i prawa rodziców.


więcej

Czy odsetki od oszczędności pochodzących z majątku osobistego należą do majątku wspólnego?

Odsetki od oszczędności na rachunkach bankowych a majątek małżonków.


więcej

Rozwód - orzeczenie o winie, rozdzielność majątkowa

Wina małżonka w rozwodzie, eksmisja i rozdzielność majątkowa - uzasadnienie pozwu o rozwód.


więcej

Nabycie mieszkania ze środków uzyskanych ze spadku - majątek wspólny małżeński czy osobisty?

Majątek ze spadku a zakup mieszkania wspólnie z małżonkiem - majątek wspólny czy osobisty?


więcej

Małżonek nie wyraża zgody na sprzedaż nieruchomości

Co robić kiedy mąż nie zgadza się na sprzedaż wspólnego garażu?


więcej

Nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny małżeński

Oszczędności sprzed ślubu a majątek wspólny małżeński.


więcej

Domniemanie ojcostwa byłego męża. Uznanie dziecka. Nazwisko dziecka

Urodzenie dziecka po rozwodzie a ojcostwo i nazwisko dziecka.


więcej

Możliwość egzekucji ze spółdzielczego prawa do lokalu. Egzekucja z majątku wspólnego małżeńskiego

W 2012 r. upłynie 10 lat od wyroku zasądzającego na moją rzecz poważną kwotę pieniężną. Dłużnik posiada mieszkanie spółdzielcze, w którym nie zamieszkuje jednak opłaca je w spółdzielni, wymienia okna, drzwi,itp. Egzekucja nie jest skuteczna. U komornika dłużnik oświadcza, że nie ma żadnych dochodów i utrzymują go niepracujące dorosłe dzieci. Z moich wiadomości chcą to mieszkanie wykupić, a potem sprzedać. Co mogę zrobić w sprawie?


więcej
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14