Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Wyrok rozwodowy wydany w USA - uznanie orzeczenia w Polsce

Rozwód w USA i jego uznanie w Polsce. Czy rozwód z Ameryki jest ważny w Polsce?


więcej

Opłata od pozwu o rozwód. Zwolnienie z kosztów sądowych. Zwrot kosztów procesu

Jaka jest opłata za pozew o rozwód. Czy można żądać aby małżonek zapłacił połowę opłaty od rozwodu?


więcej

Zmiana nazwiska dziecka a obowiązek alimentacyjny ojca

Czy zmiana nazwiska dziecka na nazwisko męża matki wiąże się z ustaniem obowiązku alimentacyjnego ojca dziecka?


więcej

Podział majątku wspólnego w sytuacji, w której część majątku znajduje się poza Polską

Czy rzeczy nabyte poza granicami Polski przed jednego z małżonków wchodzą w skład majątku wspólnego i podlegają podziałowi w toku postępowania przed polskim sądem?


więcej

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Czy dziecko będące studentem może żądać alimentów od ojca?


więcej

Spłata kredytu zaciągniętego za zgodą małżonka po rozwodzie. Tajemnica bankowa

Wyraziłam zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego przez męża. Bank nie chce podać mi żadnych informacji o spłacie tego kredytu. Rozwiodłam się. Czy odpowiadam za spłatę tego kredytu?


więcej

Dziedziczenie przez małoletniego. Rozporządzanie majątkiem dziecka

Dziedziczenie przez dziecko a obowiązki i prawa rodziców.


więcej

Czy odsetki od oszczędności pochodzących z majątku osobistego należą do majątku wspólnego?

Odsetki od oszczędności na rachunkach bankowych a majątek małżonków.


więcej

Rozwód - orzeczenie o winie, rozdzielność majątkowa

Wina małżonka w rozwodzie, eksmisja i rozdzielność majątkowa - uzasadnienie pozwu o rozwód.


więcej
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14