Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Czy odsetki od oszczędności pochodzących z majątku osobistego należą do majątku wspólnego?

Odsetki od oszczędności na rachunkach bankowych a majątek małżonków.


więcej

Rozwód - orzeczenie o winie, rozdzielność majątkowa

Wina małżonka w rozwodzie, eksmisja i rozdzielność majątkowa - uzasadnienie pozwu o rozwód.


więcej

Nabycie mieszkania ze środków uzyskanych ze spadku - majątek wspólny małżeński czy osobisty?

Majątek ze spadku a zakup mieszkania wspólnie z małżonkiem - majątek wspólny czy osobisty?


więcej

Małżonek nie wyraża zgody na sprzedaż nieruchomości

Co robić kiedy mąż nie zgadza się na sprzedaż wspólnego garażu?


więcej

Nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny małżeński

Oszczędności sprzed ślubu a majątek wspólny małżeński.


więcej

Domniemanie ojcostwa byłego męża. Uznanie dziecka. Nazwisko dziecka

Urodzenie dziecka po rozwodzie a ojcostwo i nazwisko dziecka.


więcej

Możliwość egzekucji ze spółdzielczego prawa do lokalu. Egzekucja z majątku wspólnego małżeńskiego

W 2012 r. upłynie 10 lat od wyroku zasądzającego na moją rzecz poważną kwotę pieniężną. Dłużnik posiada mieszkanie spółdzielcze, w którym nie zamieszkuje jednak opłaca je w spółdzielni, wymienia okna, drzwi,itp. Egzekucja nie jest skuteczna. U komornika dłużnik oświadcza, że nie ma żadnych dochodów i utrzymują go niepracujące dorosłe dzieci. Z moich wiadomości chcą to mieszkanie wykupić, a potem sprzedać. Co mogę zrobić w sprawie?


więcej

Czy dziecko odpowiada za dług rodzica?

Moja mama bardzo się zadłużyła i zadłuża się nadal. Jej emerytura jest dwa razy niższa niż raty kredytów i pożyczek jakie powinna spłacać. Banki i firmy pożyczkowe wszczęły windykację. Kilku windykatorów dotarło do mnie i chciało bym spłacała długi mamy. Mówią mi, że odpowiadam za długi mamy, bo dzieci mają pomagać rodzicom. Czy to prawda? Czy dzieci odpowiadają za długi rodziców?


więcej

Przedawnienie zaległych alimentów. Powództwo przeciwegzekucyjne

Ojciec dziecka był od 1998 r. zobowiązany (ugoda sądowa) płacić alimenty na dziecko. Nie płacił tych alimentów. W 2005 r. rodzice wzięli separację. W wyroku sąd powierzył ojcu wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i zasądził od matki alimenty. W 2010 r. wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem ponownie powierzono matce. Matka złożyła u komornika wniosek o egzekucję zaległych alimentów na dziecko za okres od 1998 r. do 2005 r. W odpowiedzi na to ojciec dziecka złożył powództwo przeciwegzekucyjne, w którym wskazuje, że zaległe alimenty, które miał płacić w okresie 1998 – 2005 r. przedawniły się. Czy alimenty, których nie zapłacił ojciec dziecka uległy przedawnieniu?


więcej
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14