Nasze porady

Opłata za pobyt rodzica w DPS. Egzekucja opłaty poza granicami Polski

Czy ośrodek pomocy społecznej ma możliwość ustalenia opłaty za pobyt w DPS jaką ma wnosić osoba przebywająca poza Polską (Wielka Brytania) i czy ma możliwość egzekucji tej opłaty z zagranicy?


więcej

Władza rodzicielska i alimenty. Zarząd majątkiem dziecka

Czy osoba płacąca alimenty na dziecko ma władzę rodzicielską i może być przedstawicielem ustawowym dziecka? Jak wygląda zarząd majątkiem dziecka.


więcej

Roszczenie zapłaty zachowku przeciw spadkobiercom osoby, która otrzymała darowiznę

Czy można żądać zachowku od spadkobierców zmarłego, który otrzymał darowiznę?


więcej

Wystąpienie o alimenty przez rodzinę zastępczą a uchylenie rodziny zastępczej

Czy rodzina zastępcza, która wystąpiła o alimenty na dziecko może nadal reprezentować dziecko w postępowaniu o alimenty jeżeli uchylono rodzinę zastępczą (ojciec dziecka stał się pełnoletni).


więcej

Oszczędności małżeńskie na kontach a spadek po zmarłym małżonku

Co jest lepsze dla przyszłego spadkobrania - wspólne konto małżonków czy osobne konta dla męża i żony?


więcej

Współwłaściciel nieruchomości a prawo zatrzymania

Czy współwłaściciel nieruchomości może zastosować prawo zatrzymania (art. 461 KC) w stosunku do innych współwłaścicieli nie ponoszących nakładów na wspólną nieruchomość?


więcej

Czy można zbyć udział w spadku?

Zbycie udziału w spadku/zbycie udziału w przedmiocie należącym do spadku.


więcej

Zwolnienie z pracy z powodu oddawania krwi

Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika kiedy ten chce honorowo oddać krew?


więcej

Umowa na okres próbny a ciąża. Zasiłki: chorobowy i macierzyński

Uprawnienia kobiety w ciąży w czasie umowy o pracę na okres próbny.


więcej

Czy od wypłaconej rekompensaty za mienie zabużańskie płaci się podatek?

Rekompensata za mienie zabużańskie a podatek dochodowy.


więcej
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14