Nasze porady

Oszczędności małżeńskie na kontach a spadek po zmarłym małżonku

Co jest lepsze dla przyszłego spadkobrania - wspólne konto małżonków czy osobne konta dla męża i żony?


więcej

Współwłaściciel nieruchomości a prawo zatrzymania

Czy współwłaściciel nieruchomości może zastosować prawo zatrzymania (art. 461 KC) w stosunku do innych współwłaścicieli nie ponoszących nakładów na wspólną nieruchomość?


więcej

Czy można zbyć udział w spadku?

Zbycie udziału w spadku/zbycie udziału w przedmiocie należącym do spadku.


więcej

Zwolnienie z pracy z powodu oddawania krwi

Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika kiedy ten chce honorowo oddać krew?


więcej

Umowa na okres próbny a ciąża. Zasiłki: chorobowy i macierzyński

Uprawnienia kobiety w ciąży w czasie umowy o pracę na okres próbny.


więcej

Czy od wypłaconej rekompensaty za mienie zabużańskie płaci się podatek?

Rekompensata za mienie zabużańskie a podatek dochodowy.


więcej

Umowa o dożywocie a usługi opiekuńcze

Czy osoba, która zbyła nieruchomość w drodze umowy dożywocia może uzyskać pomoc w formie usług opiekuńczych, w sytuacji w której nabywca nieruchomości, zobowiązany do świadczenia pomocy, takiej pomocy nie świadczy.


więcej

Obowiązek zapłaty zachowku istnieje po sprzedaży odziedziczonej nieruchomości

Czy spadkobierca testamentowy ma obowiązek zapłaty zachowku jeżeli sprzedał odziedziczony dom?


więcej

Dodatek mieszkaniowy - studia w innym mieście a skład gospodarstwa domowego

Czy student uczący się w innym mieście powinien być uwzględniany jako członek gospodarstwa domowego przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego?


więcej

Przymusowe doprowadzenie na sprawę o ubezwłasnowolnienie. Jak uniemożliwić alkoholikowi wyprzedaż majątku?

Czy sąd może przymusowo sprowadzić na sprawę osobę, która ma być ubezwłasnowolniona? Czy są sposoby, żeby uniemożliwić osobie uzależnionej od alkoholu wyprzedawanie alkoholu?


więcej
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14