Nasze porady

Wycofanie wniosku o ubezwłasnowolnienie. Koszty postępowania o ubezwłasnowolnienie

Czy można cofnąć wniosek o ubezwłasnowolnienie? Należność dla biegłego - zwolnienie z kosztów sądowych.


więcej

Opiekun prawny a odpłatność za pobyt osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej

Czy opiekun prawny jest zobowiązany do pokrywania, ze swojego majątku, opłat za pobyt osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie w DPS?


więcej

Jak sprawdzić czy ojczym mnie adoptował?

Gdzie znaleźć informacje odnośnie ewentualnej adopcji dziecka?


więcej

Zstępny pasierbicy a grupa podatkowa

Do której grupy podatkowej zaliczyć należy zstępnych pasierbic i pasierbów?


więcej

Testament a dyspozycja na wypadek śmierci

Dyspozycja na wypadek śmierci a późniejszy testament


więcej

Odpowiedzialność za długi brata po zwrocie darowanej nieruchomości

Czy rodzeństwo odpowiada za długi brata po jego śmierci? Czy zwrócenie przez osobę darowanej nieruchomości (również w formie darowizny) rodzi odpowiedzialność za długi darczyńcy?


więcej

Moment zapłaty alimentów - data polecenia przelewu czy data wpływu na konto

W którym momencie dłużnik alimentacyjny spełnia świadczenie - kiedy zleca bankowi przelew czy kiedy pieniądze dotrą na konto uprawnionego do alimentów.


więcej

Problem z wysokością odpłatności za dom pomocy społecznej

Różnice pomiędzy odpłatnością za DPS żądaną przez dom pomocy społecznej a kwotą potrącaną przez ZUS.


więcej

Zachowek po opiekunie prawnym (rodzinie zastępczej)

Czy osoba pozostająca pod opieką może ubiegać się o zachowek po swoim opiekunie prawnym i rodzinie zastępczej?


więcej

Rodzeństwo przyrodnie a podatek od spadków i darowizn

Czy rodzeństwo przyrodnie może skorzystać z ulgi podatkowej w podatku od darowizny i spadku?


więcej
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14