Jaka jest opłata od pozwu o uchylenie alimentów?Mam zasądzone alimenty w wysokości 600 zł miesięcznie na syna. Mój syn ma już 27 lat i nie uczy się już.
Chcę wystąpić o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Czy obowiązuje opłata od pozwu? W jakiej wysokości?
Słyszałem, że w sprawach o alimenty nie trzeba ponosić odpłatności.


Roman

 

 


 

 

Szanowny Panie,


Nie jest tak, że wszystkie strony postępowania o alimenty są zwolnione z kosztów sądowych.
Osoba żądająca uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub obniżenia alimentów nie jest zwolniona z kosztów sądowych.


Zgodnie z art. 96 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 90 poz. 594 ze zm.), nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów.
Zatem tylko i wyłącznie powód w sprawach o alimenty oraz pozwany w sprawach o obniżenie alimentów nie muszą ponosić kosztów sądowych.


Jeżeli chce Pan złożyć w sądzie pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego to powinien Pan ten pozew opłacić, chyba, że będzie się Pan ubiegał o zwolnienie z kosztów sądowych i sąd zwolni Pana z tych kosztów.


Jak wskazuje art. 13 ust. 1 ustawy,  opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.


Opłata od pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wynosi zatem 5% wartości przedmiotu sporu.


Do ustalenia wartości przedmiotu sporu w sprawie o alimenty zastosowanie będzie miał przepis art. 22 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten stanowi, iż w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania.


Wartość przedmiotu sporu w sprawach o alimenty to suma alimentów za jeden rok. W Pana przypadku wartość przedmiotu sporu to 7200 zł (miesięczne alimenty w kwocie 600 zł x 12).


Skoro wartość przedmiotu sporu to 7200 zł to opłata od pozwu (5% wartości przedmiotu sporu) wyniesie 360 zł.

 


Stan prawny na dzień 27.03.2012 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.