Egzekucja z zasiłku stałego i innych świadczeń z pomocy społecznejPobieram zasiłek stały z pomocy społecznej. Komornik wszczął przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne.
Czy komornik może zająć mój zasiłek stały z MOPS?


Władysława

 

 


 

 

Szanowna Pani,


Nie powinna się Pani obawiać, że komornik zajmie wypłacany Pani zasiłek czy też inne świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek celowy, zasiłek okresowy).
Jak bowiem wskazuje art. 831 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego, nie podlegają egzekucji świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).

 


Stan prawny na dzień 17.03.2012 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.