Dziedziczenie po bezdzietnym rodzeństwieWitam, zmarł mój brat. Nie sporządził testamentu. Był on bezdzietnym kawalerem. Nasi rodzice nie żyją od wielu lat. Brat miał trójkę rodzeństwa, mnie, bezdzietnego brata, który nie żyje od kilku lat oraz siostrę, która zmarła pięć lat temu pozostawiając po sobie syna i córkę.

Kto dziedziczy po bracie i w jakim udziale.

 

Janusz

 

 


 

 

Szanowny Panie,

 

Jako, że Pana brat zmarł nie pozostawiwszy testamentu to ma miejsce dziedziczenie ustawowe – spadek nabyły osoby wskazane w odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.

 

Przepisy kodeksu cywilnego wskazują, że w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci i małżonek. 

Jeżeli zmarły nie miał, w chwili śmierci dzieci, ani dalszych zstępnych (wnuki, prawnuki, itd.) a także nie pozostawał w związku małżeńskim to do spadku powołani są rodzice spadkodawcy (art. 932 § 3 KC). 

Jeżeli rodzic spadkodawcy nie dożył jego śmierci to udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych (art. 932 § 4).

W Pana sytuacji oboje rodzice zmarłego nie żyją dlatego udziały, które by im przypadły „przechodzą” na rodzeństwo spadkodawcy.

 

Jako, że jedno z rodzeństwa nie żyje to zastosowanie będzie miał § 5 art. 932 KC wskazujący, że jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. 

 

Mając na względzie powyższe należy wskazać, że spadek po Pana bracie nabył Pan oraz dwoje dzieci zmarłej siostry. 

Pan nabył spadek po braci w 1/2 udziału, a dwoje Pana siostrzeńców nabyło spadek w udziałach po 1/4.

 

 

Stan prawny na dzień 12.10.2013 r.

Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.