Darowzina na rzecz dziecka. Zachowek na rzecz dzieci, wnuków i zięciówZmarła moja teściowa. Za życia zapisała mieszkanie na młodszą córkę. Czy komuś się należy zachówek.  Teściowa miała 2 córki, 2 zięciów i troje wnucząt. Nie było testamentu.


Kamil

 

 


 

 

Szanowny Panie!


Art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, że zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).


Mając na względzie powyższy przepis należy wskazać, że zięciowie (mężowie córek) spadkodawczyni w ogóle nie są uprawnieni do zachowku.


Wnuczki będą uprawnione do zachowku po swojej babci wyłącznie wówczas jeżeli ich rodzice a dzieci spadkodawczyni nie żyli w chwili śmierci babci, a zatem wówczas kiedy byłyby powołane do spadku z ustawy.
Wnuczka – dziecko młodszej córki spadkodawczyni nie jest w kręgu spadkobierców ustawowych babci. Spadkobiercą ustawowym jest bowiem matka wnuczki, a córka spadkodawczyni.


Wnuczka – dziecko drugiej córki spadkodawczyni jest spadkobiercą ustawowym i jednocześnie uprawnioną do zachowku, jeżeli jej matka a córka spadkodawczyni zmarła przed spadkodawczynią.


To kto jest zobowiązany do zapłaty zachowku zależy od tego kto został spadkobiercą, w jakim udziale a także od tego czy spadkodawczyni dokonywała za swojego życia darowizn, a jeżeli tak to na czyją rzecz.
Za zapłatę zachowku odpowiadają bowiem spadkobiercy, osoby uprawnione z zapisu windykacyjnego oraz osoby, które otrzymały darowiznę zaliczaną do spadku przy obliczaniu zachowku.


Przyjmując, że jedynym składnikiem majątku spadkodawczyni było mieszkanie, które zostało darowane jednej z córek lub tylko ta córka została powołana do spadku (a tym samym nabyła jako jedyna prawo do mieszkania) i spadkodawczyni nie dokonywała za swojego życia darowizn (innych niż ewentualna darowizna mieszkania) to za zapłatę zachowku zobowiązana jest córka, która nabyła prawo do mieszkania. Uprawnioną do zachowku jest druga córka ewentualnie jeżeli zmarła ona przez swoją matką jej dziecko (dzieci).

 


Stan prawny na 8.01.2019 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.