Czy przysługuje zasiłek wychowawczy?Otrzymałam odmowę przyznania mi zasiłku rodzinnego, ponieważ brane są pod uwagę dochody za 2010 r., a z mężem mieliśmy wówczas wysokie dochody.
Jestem na urlopie wychowawczym.
Czy mogę starać się o zasiłek wychowawczy? Czy też jego uzyskanie jest uzależnione od dochodu rodziny podobnie jak zasiłek rodzinny?


Anna

 

 


 

 

Szanowna Pani,


W myśl art.2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), świadczeniami rodzinnymi jest m. in. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.


Z kolei stosownie art. 8 pkt 2 ustawy, o zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.


Jak wynika z powyższych przepisów z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego.
Dodatek ten nie jest samodzielnym świadczeniem i jako dodatek do zasiłku rodzinnego może być przyznany wyłącznie wówczas kiedy danej osobie zostanie przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.


Jeżeli więc nie spełnia Pani przesłanek do przyznania zasiłku rodzinnego to tym samym nie otrzyma Pani dodatku do tego zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.


Zasiłek wychowawczy jako samodzielne świadczenie, przysługujące każdemu uprawnionemu do urlopu wychowawczego, przestał istnieć z dniem 1 maja 2004 r. kiedy to utraciła moc ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), a weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 228 poz. 2255).

 


Stan prawny na dzień 17.05.2012 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.