Czy od wypłaconej rekompensaty za mienie zabużańskie płaci się podatek?Otrzymałem rekompensatę za nieruchomości pozostawione na wschodzie. Czy muszę płacić podatek dochodowy od otrzymanej kwoty – uwzględnić te pieniądze w deklaracji rocznej PIT?

 

Wiesław

 

 


 

 

Szanowny Panie,

 

Z pytania wynika, że otrzymał Pan rekompensatę na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1090).


Od otrzymanej kwoty nie będzie Pan musiał płacić podatku. Wynika to wprost z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 30a tej ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu:
a) realizacji prawa do rekompensaty na podstawie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przez osoby uprawnione na podstawie tej ustawy
b) sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w związku z realizacją prawa do rekompensaty, do wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi wartości tej rekompensaty w cenie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego z dnia nabycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.


Mając na względzie powyższe zwolnienie podatkowe, nie musi Pan uwzględniać otrzymanych środków w deklaracji rocznej PIT i odprowadzać od podatku. Nie ma także obowiązku zgłoszenia w urzędzie skarbowym nabycia środków tytułem rekompensaty.

 

 

Stan prawny na dzień 12.09.2014 r.

 


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.