Czy muszę ustanowić pełnomocnika do doręczeń?Przebywam w Szkocji. Moja mama w Polsce zmarła. Chcę przeprowadzić postępowanie spadkowe po mamie. Wiem, że sprawa musi być w Polsce. Czy to prawda, że do takiej sprawy muszę ustanowić pełnomocnika lub pełnomocnika do doręczeń i jeżeli go nie ustanowię sąd pisma do mnie pozostawi w aktach ze skutkiem doręczenia?

 

Anna


 

 

Szanowna Pani!


Już od 2013 r. osoba mieszkająca w Unii Europejskiej nie musi ustanawiać w sprawach prowadzonych przed polskimi sądami pełnomocnika czy pełnomocnika do doręczeń.


W  zakresie doręczania pism sądowych osobom zamieszkującym poza granicami Polski znaczenie ma przepis art. 11355 §  1 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten wskazuje, że strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do § 2 art. 11355 KPC, w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.


Mając na względzie powyższe należy wskazać, że nie musi Pani ustanawiać do sprawy ani pełnomocnika ani pełnomocnika do doręczeń. Sąd będzie Pani doręczał korespondencję do Pani miejsca zamieszkania w Szkocji.

 

 

Stan prawny na dzień 29.03.2018 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.