Czy można połączyć pozew o alimenty i wniosek o kontakty z dzieckiem?Zamierzam złożyć w sądzie pozew o podwyższenie alimentów na moje dziecko. Czy w pozwie o podwyższenie alimentów mogę także zażądać aby sąd ustalił, że ojciec dziecka ma zajmować się nim przez pół wakacji (1 miesiąc) i pół ferii zimowych? W wyroku rozwodowym sąd ustalił tylko, że ojciec dziecka ma się nim zajmować przez 1 weekend w miesiącu od soboty do niedzieli oraz w 1 czwartek w miesiącu od 15 do 20. Uważam, że to za mało. Mam też przecież prawo do wypoczynku bez dziecka. Skoro jest ojcem to niech zajmie się też dzieckiem w wakacje i we ferie.


Magda

 

 


 

 

Szanowna Pani!


Jak rozumiem w wyroku o rozwód sąd orzekł o alimentach na dziecko i ustalił sposób kontaktów z dzieckiem. Obecnie chce Pani zmienić te orzeczenia – chce Pani podwyższyć alimenty oraz zmienić orzeczenie o kontaktach, tak by ojciec dziecka zajmował się nim także w wakacje oraz ferie.


Oczywiście może Pani żądać zmiany orzeczeń o kontaktach i alimentach (a także w zakresie władzy rodzicielskiej) jakie zawarte zostały w wyroku rozwodowym.


Kwestie podwyższenia alimentów oraz ustalenia kontaktów z dzieckiem, w pierwszej instancji, rozpatruje sąd opiekuńczy – sąd rejonowy wydział rodzinny i nieletnich miejsca zamieszkania dziecka. 
Niestety jednak w powództwie o alimenty (o podwyższenie alimentów) nie może Pani zawrzeć wniosku o zmianę postanowienia o uregulowaniu kontaktów z dzieckiem. 


Wynika to z tego, że postępowanie o alimenty i postępowanie o kontakty z dzieckiem to dwa różne postępowania. Postępowanie o alimenty jest postępowaniem procesowym (składa się pozew o alimenty/podwyższenie alimentów), natomiast o uregulowanie kontaktów z dzieckiem jest postępowaniem nieprocesowym (składa się wniosek o kontakty z dzieckiem/zmianę orzeczenia o kontaktach).


Nie ma możliwości łączenia tych spraw. Jedynym wyjątkiem jest orzekanie o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem i alimentach w postępowaniu o rozwód. W tym postępowaniu sąd może, a nawet powinien w wyroku rozwodowym oprócz orzeczenia o rozwodzie orzec o utrzymaniu wspólnych dzieci małżonków oraz o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem.


Musi Pani zatem złożyć w sądzie rodzinnym dwa pisma – pozew o zwiększenie alimentów oraz wniosek o zmianę orzeczenia o kontaktach z dzieckiem. Jak wskazałem powyżej sprawy będę rozpatrywane osobno.

 


Stan prawny na dzień 23.12.2019 r.
 


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.