Czy dziecko odpowiada za dług rodzica?Moja mama bardzo się zadłużyła i zadłuża się nadal. Jej emerytura jest dwa razy niższa niż raty kredytów i pożyczek jakie powinna spłacać. Banki i firmy pożyczkowe wszczęły windykację.
Kilku windykatorów dotarło do mnie i chciało bym spłacała długi mamy. Mówią mi, że odpowiadam za długi mamy, bo dzieci mają pomagać rodzicom. Czy to prawda? Czy dzieci odpowiadają za długi rodziców?


Kasia

 

 


 

 

Szanowna Pani,


Żaden przepis prawa, czy to rodzinnego, czy cywilnego, czy też innego nie określa, że dzieci odpowiadają za zobowiązania zaciągnięte przez swoich rodziców. Sam fakt bycia dzieckiem dłużnika nie jest powodem dla którego wierzyciel mógłby kierować roszczenia o spłatę długów rodziców w stosunku do dzieci dłużnika (ani żadnych innych krewnych, w pewnych wypadkach może odpowiadać za te zobowiązania małżonek).


Art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wskazuje, że rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się. Jednak z tego przepisu nie da się w żadnym wypadku wywnioskować, że dzieci odpowiadają za długi rodziców.
Z kolei art. 128 KRO mówi, iż obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.
Istnieje ustawowy obowiązek alimentowania rodziców wynikający właśnie z art. 128 w związku z art. 87 KRO, ale ten obowiązek alimentacyjny nie polega na spłacaniu długów rodziców.
Twierdzenia windykatorów odnośnie tego, że jest Pani zobowiązana do spłaty długów mamy są wynikiem nadinterpretacji przepisów prawa, której celem jest namówienie osób bliskich dłużnika do zapłaty nie swojego długu, co wiąże się z prowizją dla samego windykatora.


Oczywiście są sytuacje, w których dzieci będą odpowiedzialne za spłatę długów swoich rodziców, ale ta odpowiedzialność nigdy nie wynika z bycia dzieckiem dłużnika.
Ta odpowiedzialność wynika ze zobowiązania jakie zaciągało dziecko - np. umowa poręczenia, umowa przejęcia długu lub też z mocy prawa np. – odpowiedzialność dziecka współdziałającego z rodzicem w prowadzeniu działalności gospodarczej, odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe.
W takich wypadkach dziecko odpowiada za długi swoich rodziców, ale nie dlatego, że jest ich dzieckiem, ale dlatego, że np. poręczyło kredyt zaciągnięty przez rodzica, współdziałało przy prowadzeniu działalności gospodarczej z rodzicem i osiągało korzyści z tej działalności i w końcu dlatego, że jest spadkobiercą dłużnika (za długi spadkowe odpowiada każdy spadkobierca, nie tylko będący dzieckiem dłużnika).


O ile chodzi o odpowiedzialność za długi spadkowe to może być ona ograniczona lub w ogóle nie zaistnieć. Każdy spadkobierca (w tym też ten, który jest dzieckiem spadkodawcy) może przyjąć spadek wprost lub też przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza lub też spadek odrzucić.
Przyjęcie spadku wprost powoduje, że spadkobierca za długi spadkowe odpowiada całym swoim majątkiem.
Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, że spadkobierca odpowiada za sługi spadkowe tylko do wysokości korzyści jakie uzyskał w spadku (do wysokości aktywów spadku).
Odrzucenie spadku powoduje, że osoba jest traktowana jakby nie dożyła otwarcia spadku, a więc w ogóle nie ma, w jej przypadku mowy, o odpowiedzialności za długi zmarłego dłużnika.

 


Z poważaniem,


Łukasz Obrał
Serwis prawo-porady.pl

 

 

Stan prawny na dzień 9.12.2011 r.